+ سلام هر کاری می کنم نمی تونم تلفن همراهم را در پیام پارسی یار فعّال کنم؟ وقتی شماره همراهم را می نویسم گزینه ذخیره را می زنم می نویسه که مشکل در فعال سازی است و هزینه ی آن را هم از اعتبار کم نمی کند! کمک کنید!!!