+ حکم زناکار محصنه خیلی شدیده؟ واقعا اون کسانی که مرتکبش شدند از عواقب و حکم اون خبر دارن؟

+ یه چیزی برام سواله که چرا بد حجابی خانم ها در شهر قم تازگی ها زیاد شده؟

+ التماس دعا.

+ زائرین اربعین حسینی.

+ سلام علیکم دوستان عزیز.

+ سلام هر کاری می کنم نمی تونم تلفن همراهم را در پیام پارسی یار فعّال کنم؟ وقتی شماره همراهم را می نویسم گزینه ذخیره را می زنم می نویسه که مشکل در فعال سازی است و هزینه ی آن را هم از اعتبار کم نمی کند! کمک کنید!!!